Điều Khoản Bảo Mật

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Truyền Thông KingNCT cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại trang Web của chúng tôi.

Những thông tin do khách hàng cung cấp như:

  • Tên
  • Số điện thoại
  • Mail
  • Địa chỉ

Tất cả đều được giữ kín và cam kết sẽ không bán cho các đơn vị thứ Ba.

Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ bảo mật những chiến lược và kế hoạch kinh doanh cũng như là tài khoản, mật khẩu quản trị Website/Host mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi triển khai dịch vụ.